Seminarier i all ära, men om du verkligen vill lära dig hantera ett av verktygen ska du delta i våra workshops!

Upplägg

Alla workshops följer en grundläggande pedagogisk modell som har visat sig ge mycket lärande med relativt liten insats. Korta presentationer varvas med att deltagarna tränar på verktygen. Mot slutet av första mötet skapas en handlingsplan för hur varje deltagare ska kunna använda verktyget i sin vardag till dess att vi ses nästa gång. Vid andra tillfället diskuterar vi hur det har gått och man får chans att förfina tekniken. Vi avslutar alltid med att sätta upp mål för hur deltagarna ska kunna använda och utveckla verktyget på egen hand. 

Learning by doing - and reflecting over it!