Lösningsinriktad utvärdering och konkretiserade handlingsplaner

Metoder för att skapa en fungerade utvecklingsprocess

 
garunt.jpg

De här workshoparna ges on demand, kontakta projektledaren!

 

Träna på lösningsinriktad utvärdering - en smidig process där man utgår från det som fungerar istället för att fastna i det som går fel. 

Föreläsning om hur hjärnan fungerar och varför lösningsinriktad utvärdering har större chans att lyckas.Vi jobbar med konkretisering – att ta fram vad olika sorters mål betyder i handling eller produkt.  I den andra workshopen – efter att ha provat verktyget i ditt vardagliga arbete – får du reflektera och utveckla just ditt sätt att jobba med verktyget framöver. 

Två träffar på 1,5 h.