Utveckling istället för rådgivning

Hur man skapar stöttande samtal

 
storsvamp.jpg

On demand: kontakta projektledaren om du är intresserad

 

Hur ofta följer folk dina goda råd? Råd som utgår från rådgivarens egen verklighet passar sällan mottagarens situation. Lär dig att använda din erfarenhet på ett sätt som möter mottagaren där hen är.

Här tränar vi på aktivt lyssnande, öppna frågor, en struktur för individanpassat stöd (NÖRHA), och hur man skapar en konkret handlingsplan. Alla som jobbar med någon sorts utvecklingssamtal har nytta av de här redskapen.

Två halvdagar.