Rekrytera från fler grupper

SKAPA EN MER HETEROGEN ARBETSSTYRKA MED METODER SOM FOKUSERAR PÅ KOMPETENS

 
litenagg.jpg

28/2; 7/3; 18/4 och 9/5

9.00-12.00 på Media Evolution

 

De flesta rekryteringar är baserade på omedvetna beslut. Här får du lära dig tekniker som hjälper dig att ta kontroll över dina tankar och göra medvetna val. Motivationsfilter, filter för jobbkontext, strukturerad intervju, bedöma intervjusvar enligt SOLO. Vet du inte vad dessa begrepp kan bidra med? Då kan du lära dig nytt!

Vi tar upp: hur man skapar en ny tjänst som bäddar för framtida mål. Hur man skriver annonsen för att få rätt sökande. Genomförandet av en kompetensbaserad, och vetenskapligt validerad, rekrytering.

Serie på fyra workshopar (halvdagar)

Om du inte vill gå alla fyra: välj antingen de två första – Tjänstebeskrivning och annonsering – eller de två sista – Kompetensbaserad rekrytering.