Skaffa dig en övergripande bild genom våra seminarier

kostnadsfritt för dig som är medlem i ett kluster

 
bergvision.jpg

Värderingsdrivna företag 

om hur man tar värderingar från skyltfönster till att skapa mervärde i det dagliga arbetet

Kan någon se att ni har sköna värderingar? Attrahera framtidens talanger och konsumenter med värderingar som genomsyrar verksamheten. Vi tar upp hur man undviker att hamna i tomhetsfällan och hur man fångar upp de möjligheter värderingar skapar.

Ur innehållet: Varför värderingar är grundbulten i motivation och en positiv arbetsmiljö. Hur man kopplar organisationens värderingar till alla förändringsnivåer inom en organisation: omgivning, beteende, kunskap/expertis, värdering/föreställningar, identitet, högre syfte.

On demand: kontakta projektledaren.

Workshopar om hur man låter värderingarna genomsyra organisationen

Kommunicera med alla!

om hur du kan möta andra människors sätt att tänka genom det språk du använder

Vilka vinster hade du nått om du blev bättre på att motivera folk som tänker helt annorlunda än du själv? Om du slapp att bli missförstådd för att du använde ord som tolkades fel?

Vilken av dessa meningar tyckte du var mest tilltalande? De representerar var sitt motivationsfilter – något du får veta mer om på seminariet.

Lär dig om hur hjärnan sorterar information. Du får också prova att prata med ”andras ord” och att bli bemött med ”dina ord”: förbered dig på en tankeväckande upplevelse!

Workshop om kommunikation till alla

Workshop om kommunikation till rutinstyrda organisationer

Seminarium "om demand" kontakta projektledaren

 
olikamasker.jpg

Modern mötesteknik 

Om Hur man gör möten mer kreativa, effektiva och inkluderande

motekaffe.jpg

Vill du få konkreta resultat på halva tiden mot hur ni jobbar idag? Undvika att innehållet styrs av retorisk förmåga och andra irrelevanta effekter? Vi presenterar olika mötesmodeller och hur ni steg för steg kan ta tillvara allas kompetens.

Om du vill fortsätta att använda den teknik som togs fram av Aristoteles så kom inte hit! Här pratar vi om vad moderna idéer och forskning har bidragit med.

Seminarium "on demand": kontakta projektledaren

Rekrytering för framtiden - nya sorters medarbetare!

OM Hur man får in framtidens talanger - Förnya er rekryteringsprocess!

rekryteraolika31.jpg

Vill du skapa en mer heterogen arbetsstyrka? Slippa anställa för gårdagens behov? Lär dig mer om verktyg för en kompetensbaserad – och vetenskapligt förankrad -  rekryteringsprocess.

Ur innehållet: Hur man skapar en ny tjänst som bäddar för framtida mål. Hur man skriver annonsen för att få rätt sökande. Genomförandet av en kompetensbaserad, och vetenskapligt validerad, rekrytering. Sammanfattningsvis kan man påstå: det är inte som du tror!

"On demand" - kontakta projektledaren

Workshopar om rekrytering

Workshopar om att ta in information utifrån

Workshopar för att skapa en jämställdhetsplan

Lyckas med er förändring med hjälp av förankring! 

om hur man skapar en smidig förändringsprocess

DSC_0536.JPG

70% av alla förändringsprocesser strandar! Vill du komma ifrån detta? Skapa möjligheter genom förankring i alla led och använd enkla metoder för att folk inte ska hamna på efterkälken. När var och en vet varför, hur och när, kommer utvecklingen gå framåt i just den takt som fungerar för er.

Vi tar upp hur vårt tänkande påverkar en förändringsprocess och vilka metoder som följer hur hjärnan fungerar och därför ger bäst resultat. Genom att ta tillvara varje persons expertis och motivation slipper ni också den stora bromsen i processen.

En lösningsinriktad utvärdering för handlingsplanen framåt.

Seminarium "on demand": kontakta projektledaren

 

Öka nyttan av diversitet genom att alla är med och påverkar förändringen!

Workshopar om förankring

Workshopar om utvärdering

Workshop om utvecklande samtal