Detta är en del av Regions Skånes projekt Jämställd regional tillväxt, Prio 3, riktat till det företagsfrämjande systemet.

Det genomförs via två parallella spår: dels en horisontell implementering av 4R metoden*, dels de verktyg som finns presenterade här. Syftet är att spåren ska förstärka varandra. 

* 4R är en process för att implementera jämställdhet och intersektionalitet i en organisation där R1=representation (procentuell fördelning av olika grupper), R2=resurser (hur fördelas resurser som t ex pengar, tid och position mellan olika grupper, R3=realia (vad tror man är orsaken till R1 och R2) samt R4=realisera (vad ska man göra för att balansera representation och resurser).


Partners