Om projektledaren och verktygen

Seminarierna och workshops kommer att ges en gång kostnadsfritt för alla medlemmar, men finns också "on demand" givet att din organisation står för lokal och fika. 

För dig som leder ett projekt som syftar till att öka diversiteten och inflytandet från olika grupper finns det också möjlighet att få individuell coaching*.

 
  Io Skogsmyr

Io Skogsmyr

 

Verktygen är validerade på tre sätt:

  • Evidensbaserade metoder (vetenskaplig validitet). Io Skogsmyr är docent i ekologi och har även en kandidatutbildning i psykologi och kan därför bedöma vetenskaplig kvalitet ur flera olika aspekter.
  • Metoder som bygger på hur människor tänker (neuropsykologisk validitet). Io Skogsmyr har tagit avancerade kurser i neuropsykologi och kan därför välja ut metoder som följer hur hjärnan fungerar – dessa är lättast att lära sig.
  • Metoder som fungerar i verkligheten (”what-works”-validitet). Io Skogsmyr är certifierad coach och har jobbat som organisationskonsult och kan därför välja metoder som är testade på verkliga företag/organisationer.
 

* Prova individuell coaching om du vill uppleva hur det är att klargöra dina tankar snabbare än vanligt och nå dina mål genom att fokusera på ditt eget handlingsutrymme. Så här fungerar det:

                          Coaching är varken rådgivning, terapi eller vägledning och rör mål relaterade till en ökad diversitet på arbetsplatsen. Coachingen består bland annat av klargörande av värderingar, handlingsplaner, brainstorming och effektfulla frågor, och har som mål att främja medvetandegörande, handling och inlärning. Utövaren anger sina egna mål under upptaktssamtalet och äger processen. Det viktigaste arbetet görs mellan coachingsamtalen och grundar sig på uppgifter och utmaningar som utövaren tilldelas av coachen. Coachens roll är alltså att stötta utövarens egen process, inte att agera som expert på utövarens arbetsuppgift.

Ta kontakt med mig om du vill prova en timme – räkna med totalt fem träffar för att uppnå ditt önskade resultat.