Innovation, relations and networking

Learn more about relations as the core of future business development and how to avoid being side-tracked by networking defined by old ideas!

1 st of June 13:00-15:40

innovationsbild.png

We start off with two presentations on the contribution of relation building in starting new enterprises and launching innovations.

You will then practise networking techniques that will improve your ability to make new connections. We will also have discussions on male and female networking.

The event will be in Swinglish: all presentations are in English, but for discussions and networking you can choose between Swedish or English.

The event is hosted by Fempack /Packbridge and Sustainable Business Hub as part of the project “Jämställd regional tillväxt” at Region Skåne.

Open for women, registrer here

Ge värdegrunden en chans att göra underverk!

Värderingsdrivna företag 10/4 9.30-12.00

OM HUR MAN TAR VÄRDERINGAR FRÅN SKYLTFÖNSTER TILL ATT SKAPA MERVÄRDE I DET DAGLIGA ARBETET

Vi tar upp hur man undviker att hamna i tomhetsfällan och hur man fångar upp de möjligheter värderingar skapar. Mot slutet får du ta del av en lathund som ni kan använda i arbetet mot maktmissbruk och övergrepp.

Mer info och anmälan här

För dig som är nyfiken på hur man kan anpassa de ord man använder för att motivera andra - och sig själv, delta 10-12 i de två workshopar om sorteringsfilter som du kan anmäla dig till här

Upcoming workshops and seminars

Lyckas med er förändring med hjälp av förankring! 

13/3 9:30-12.00

OM HUR MAN SKAPAR EN SMIDIG FÖRÄNDRINGSPROCESS

DSC_0536.JPG

70% av alla förändringsprocesser strandar! Vill du komma ifrån detta? Skapa möjligheter genom förankring i alla led och använd enkla metoder för att folk inte ska hamna på efterkälken. När var och en vet varför, hur och när, kommer utvecklingen gå framåt i just den takt som fungerar för er.

Vi tar upp hur vårt tänkande påverkar en förändringsprocess och vilka metoder som följer hur hjärnan fungerar och därför ger bäst resultat. Genom att ta tillvara varje persons expertis och motivation slipper ni också den stora bromsen i processen.

En lösningsinriktad utvärdering för handlingsplanen framåt.

Hämta din gratisbiljett här

Rekrytera på kompetens - inte magkänsla!

De flesta intervjubedömningar är baserade på omedvetna beslut. Dags att ta kontroll över dina tankar och göra mer medvetna val?

Du får lära dig att använda en bedömningsmall (SOLO) som visar på kopplingen mellan intervjusvar och kompetensnivå (de två första workshoparna). 

litenagg.jpg

De två sista workshoparna jobbar vi med sorteringsfilter (baserade på hur hjärnan sorterar information) och hur dessa kan hjälpa dig att både hitta rätt kompetens och skapa välfungerande team.

 

28/2; 7/3; 18/4 och 9/5

9.00-12.00 på Media Evolution

Anmälan här

Learn how to lead modern meetings!

pingvin.jpg

SKAPA KREATIVA MÖTEN DÄR ALLA KOMMER TILL TALS OCH SOM GER KONKRETA RESULTAT

Presentation in English here

Att leda diskussioner kräver ett öppet sinne kombinerat med ett fokus på struktur – och så behöver du vara en fena på att läsa människor! Här tränar vi på verktygen som hjälper dig.

Lär dig välja mötesmetod efter funktion, metoder för att stimulera kreativitet, hur man ser till att alla kommer till tals och hur man går från del till hel och tillbaks igen. Vi tränar också på De Bono teknik – att ta ett ämne i taget.

En serie på sex halvdagar så att du hinner utveckla alla metoder du behöver. Workshoparna kommer att använda svenska och/eller engelska beroende på deltagarnas preferenser.

25/1; 15/2; 22/3; 26/4; 9/5 och 14/6

9.00-12.00 På Media Evolution

Anmäl dig här