Ta in information från externa grupper

VERKTYG FÖR ATT NÅ UT TILL - OCH FÅ INPUT FRÅN - GRUPPER SOM NI INTE HAR INOM ORGANISATIONEN

 
tainutifrånagg.jpg

De här workshoparna ges on demand, kontakta projektledaren!

 

Domineras din organisation av en viss grupp och du vill ha diversitetsnytta genast? Slippa att hamna på efterkälken medan ni funderar hur ni ska få in andra medarbetare? Vi tar upp tre olika former för att ta in information: fokusgrupper, workshops eller cases.

Sjösätt ett pilotprojekt i din vardag med stöd från tre workshopar: först (möte 1) väljer du verktyg och planerar hur det ska förankras i din organisation. Mötet efter förankringen (möte 2) tränar vi på verktyget och förbereder för projektet. Möte 3 tränar vi på att att bearbeta resultatet och skapar en struktur för ert framtida arbete.

Tre halvdagar